Dwujęzyczne dzieci.

0
689

Przedszkole w Łupawie przystąpiło właśnie do  Międzynarodowego Programu Powszechnej Dwujęzyczności „Dwujęzyczne Dzieci”. Program ten ma na celu wprowadzanie dziecka w świat języka angielskiego równolegle do języka polskiego tak, aby oba języki stały się dla niego równie zrozumiałe i naturalne.

W ramach programu we wszystkich oddziałach każdego dnia odbywają się zajęcia, w ramach których dzieci poprzez różnorodne działania obcują z językiem angielskim: oglądają krótkie filmiki sytuacyjne, śledząc losy bohaterów, słuchają i śpiewają piosenki, poznają nowe słowa, powtarzając je za lektorem, uczestniczą w grach i zabawach utrwalających poznane słownictwo, a także wykonują zadania w zeszytach ćwiczeń. Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i sprawiają im wiele radości. Iwona Sitowska