Projekt „Akademia Przedszkolaka” w naszej szkole

0
753

4 sierpnia 2019 roku w Przedszkolu w Łupawie marszałek Mieczysław Struk podpisał umowę z wójtem gminy Dawidem Litwinem oraz prorektorem ds. nauki dr hab. inż. Aleksandrem Astelem reprezentującym partnera projektu Akademię Pomorską w Słupsku. Dyrektor szkoły w Łupawie p. Bogusław Cyrny powitał zaproszonych gości i zaprezentował ogólne założenia projektu. Podziękował także za pozyskanie unijnych środków na rozwój infrastruktury przedszkolnej, wyposażenia sal dydaktycznych i wsparcie nauczycieli. Wydarzenie uświetniły występy przedszkolaków. Wniosek o dofinansowanie w ramach konkursu został złożony w marcu 2018r.

Wartość projektu to 1 085 094,64 zł. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Akademią Pomorską w Słupsku. Skierowany jest do dzieci uczęszczających do Przedszkola w Potęgowie oraz Oddziałów Przedszkolnych przy SP w Łupawie i SP w Skórowie. Celem projektu jest wzrost kompetencji kluczowych u dzieci oraz dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami poprzez udział w zajęciach z zakresu kompetencji kluczowych, społeczno-emocjonalnych oraz korekcyjno-kompensacyjnych. Projekt zakłada również objęcie wsparciem nauczycieli wychowania przedszkolnego w formie warsztatów i kursów kwalifikacyjnych.

W ramach projektu do każdej z placówek zakupione zostaną : tablice interaktywne, telewizory, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt komputerowy, aparaty fot, audiobooki, dywany interaktywne lornetki, klocki, zabawki, gry, zestawy instrumentów, zestawy do zajęć z gimnastyki korekcyjnej i terapii sensorycznej, zestawy do zajęć kulinarnych, sportowych, teatralnych, artystycznych itp.)

Dzieci uczęszczające do przedszkola i oddziałów przedszkolnych będą miały dodatkowe zajęcia prowadzone zarówno przez kadrę wykładowców z Akademii Pomorskiej jak i obecnych nauczycieli. Będą to zajęcia z jęz. angielskiego, z rytmiki, kulinarne, logopedyczne, sportowe, kreatywne.