INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

0
380

2 września, po mszy świętej, w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Łupawie, zebrani uczniowie, nauczyciele, rodzice i przybyli goście uczestniczyli w uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020. Wprowadzono Sztandar Szkoły, przewodniczący klas zdali raport, ale w tym roku szkolnym to nie pan dyrektor rozpoczął cześć oficjalną. Swoim przemówieniem pani Barbara Hinca przypomniała o 80-tej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pieśń pt. „Biały krzyż” upamiętniającą walczących o wolną Polskę zaśpiewali w duecie Maja Konopa i Witold Waryło, a wszyscy zgromadzeni uczcili pamięć tych, co zginęli, minutą ciszy. Dopiero później pan Bogusław Cyrny przedstawił zmiany w naszej szkole. M. in. przedstawił troje nowych nauczycieli: panią Aleksandrę Nowak, panią Paulinę Princ oraz ks. Tomasza Rychłowskiego. Wręczono również życzenia i kwiaty nauczycielkom, które uzyskały wyższy stopień awansu zawodowego: panie Kamila Rejtner i Zofia Batycka –Tetłak na nauczyciela dyplomowanego, a pani Agata Kochańska na nauczyciela mianowanego. Pani Agata złożyła również ślubowanie. Pan wójt Dawid Litwin życzył wszystkim uczniom wspaniałego roku szkolnego. Razem z panem dyrektorem pan wójt złożył też życzenia nauczycielom, którzy obchodzili  jubileusz pracy zawodowej. Swoje krótkie przemówienia z życzeniami dla uczniów i nauczycieli wygłosili ks. proboszcz Piotr Czaja i przewodniczący Rady Gminy pan Waldemar Zientarski. Potem jeszcze odbyły się spotkania w klasach z wychowawcami i uczniowie zaopatrzeni w nowe plany lekcji rozjechali się do domów, by zacząć pakować plecaki. Beata Cyrny