SAMORZĄD UCZNIOWSKI

0
530

SAMORZĄD UCZNIOWSKI

 • opiekun – p. Kamila Rejtner

 • przewodnicząca – Dominika Pawłowska

 • zastępca – Dominika Grudzień

 • skarbnik – Kamila Kossak

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁUPAWIE

ROK SZKOLNY 2019/2020

TERMIN

ZADANIA

FORMY REALIZACJI

wrzesień

 • organizacja rozpoczęcia roku szkolnego

 • opracowanie planu pracy samorządu

 • pasowanie uczniów kl. IV

 • udział w akcji „Sprzątanie Świata”

 • Piknik Rowerowy

 • wystawienie sztandaru

 • przygotowanie meldunku gospodarzy klas

 • wypisanie propozycji zgłaszanych przez przedstawiecieli samorządu do planu pracy

 • ustalenie harmonogramu zadań i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie

 • organizacja zabawy integracyjnej

 • przydzielenie opieki i zadań oraz określenie terenu do uporządkowania

październik

 • obchody Dnia Edukacji Narodowej

 • projekt „Reading”

 • akcja profilktyczna

 • Halloween

 • konkurs ekologiczny

 • wykonanie zaproszeń dla dyrekcji, nauczycieli i pracownikow obsługi

 • zamieszczenie życzeń okolicznościowych na stronie internetowej szkoły

 • gazetka okolicznościowa

 • przygotowanie uroczystej akademii

 • organizacja konkursu gminnego przez nauczycieli j. obcych

 • przygotowanie akcji przez pedagoga oraz opiekuna SU

 • organizacja konkursu przez nauczycieli j. angielskiego

 • organizacja konkursu przez nauczycieli przyrody

  i geografii

listopad

 • obchody Narodowego Święta Niepodległości

 • Andrzejki

 • Bal Wszystkich Świętych

 • „Mistrz Słówek” – konkurs dla uczniów klas 7-8

 • „Niepodległa Słowem Malowana” – konkurs recytatorsko – plastyczny

 • przygotowanie akademii

 • gazetka okolicznościowa

 • organizacja imprezy wg pomysłu opiekuna SU

 • impreza wg pomysłu katechety

 • organizacja konkursu przez nauczycieli j. obcych

 • organizacja konkursu gminnego

  przez p. Batycką – Tetłak

grudzień

 • Jasełka Bożonarodzeniowe

 • Mikołajki

 • przygotowanie przedstawienia wg pomysłu koła teatralnego

 • organizacja przedsięwzięcia przez nauczycieli wychowawców

styczeń

 • Konkurs Mitologiczny

 • podsumowanie semestru

 • przygotowanie konkursu przez nauczycieli

  j. polskiego

 • przedstawienie osiągnięć uczniów i frekwencji na gazetce ściennej

 • sporządzenie listy najlepszych uczniów w szkole

luty

 • akcja profilakyczna

 • „Świeczka dla Mistrza Adama” – powiatowy konkurs recytatorski

 • Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego/ Poetyckie Walentynki

 • Poczta Walentynkowa

 • organizacja przedstawienia przez opiekuna SU

  i pegagoga

 • organizacja konkursu przez p. K. Rejtner

 • organizacja przedsięwzięć szkolnych przez p. Z. Batycką – Tetłak

 • organizacja poczty przez p. K. Rejtner

marzec

 • Dzień Kobiet

 • Powiatowy Konkurs Matematyczny

 • Spelling Competition

 • Międynarodowy Dzień Teatru

 • organizacja przedsięwzięcia przez p. K. Rejtner, przygotowanie gazetki okolicznościowej

 • organizacja konkursu przez nauczycieli matematyki

 • organizacja konkursu gminnego przez nauczycieli j. angielskiego

 • organizacja imprezy przez p. Z. Batycką – Tetłak

kwiecień

 • rekolekcje wielkopostne

 • organizacja rekolekcji według pomysłu nauczyciela religii

maj

 • apel z okazji święta 3 Maja

 • akcja profilaktyczna

 • Dzień Języków Obcych

 • Dzień Europy

 • Powiatowe Prezentacje Artystyczne

 • organizacja apelu wg pomysłu nauczyciela historii

 • przygotowanie gazetki okolicznościowej

 • organizacja akcji przez opiekuna SU i pedagoga

 • organizacja imprezy wg pomysłu nauczycieli

  j. obcych

 • organizacja imprezy przez nauczycieli przedmiotów przyrodniczych

czerwiec

 • Dzień Patrona

 • Komiks Inspirowany Dziełami A. Mickiewicza – konkurs szkolny

 • Festyn Rodzinny

 • bal absolwenta

 • podsumowanie roku szkolnego

 • zakończenie roku szkolnego

 • organizacja konkursu i gry terenowej przez nauczycieli j. polskiego

 • organizacja konkursu przez p. K. Rejtner

 • organizacja balu

 • wystawienie sztandaru

 • przedstawienie meldunku klas

rok szkolny

 • Cała Polska Czyta Dzieciom

 • Świetlicjada

 • organizacja przedsięwzięcia wg pomysłu p. M. Cheby oraz nauczycieli j. polskiego

 • organizacja konkursu w ramach pracy świetlicy szkolnej

Uwaga – Plan pracy może ulec zmianom w czasie roku szkolnego. Kamila Rejtner