sobota, Sierpień 8, 2020

POZNAJEMY CIEKAWE MIEJSCA… WYCIECZKI UCZNIÓW ZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ŁUPAWIE, ZORGANIZOWANE W RAMACH PROJEKTU...

W drugim i trzecim tygodniu maja uczniowie Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie wzięli udział w wycieczce do Stryszej Budy. Wyjazd, zorganizowany dla wszystkich dwustu czterdziestu dziewięciu uczestników projektu „Nowoczesna Edukacja w Gminie...

„NOWOCZESNA EDUKACJA W GMINIE POTĘGOWO” – PIERWSZE ZAJĘCIA PROJEKTOWE ZA NAMI

  Od kilkunastu dni uczniowie z Zespołu Szkół w Łupawie uczęszczają na zajęcia rewalidacyjne i wyrównawcze, realizowane w ramach projektu „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo”. Działania, związane z projektem, z pewnością przyczynią się do...

Realizacja projektu pt; „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo”.

W ramach projektu nasi uczniowie otrzymują wsparcie uczniów w postaci dodatkowych zajęć dydaktyczno- wyrównawczych z matematyki oraz języka angielskiego,  planowane są zajęć z matematyki i zajęć naukowo- technicznych, j. angielskiego, zajęć komputerowych, warsztatów kształtujących...

Roboty, roboty, roboty…

  Niestety, to już jest koniec… Zakończyły się spotkania grup robotyki. Było świetnie, bardzo twórczo, ale i zabawnie. Okazało się, że programowanie nie jest takie trudne, koledzy i koleżanki z innych klas świetni, a działające...

Zajęcia wyrównawcze z fizyki

  Celem zajęć wyrównawczych z fizyki jest utrwalenie wiadomości zdobytych na lekcjach fizyki, rozwijanie zainteresowań prawidłowościami świata fizyki oraz wspieranie ucznia mającego trudności z przyswajaniem i rozumowaniem wiadomości z tego zakresu.   Podczas zajęć, które prowadzone są...

Zajęcia wyrównawcze z matematyki

  W ramach projektu w naszej szkole odbywają się zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze matematyki w grupach 5 osobowych, każda grupa będzie miała po 15 godzin dydaktycznych w semestrze. Grupy utworzone zostały w klasach I-III gimnazjum, zajęcia z...

GIMNAZJUM DO POTĘGI W GMINIE POTĘGOWO

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Poddziałanie...

Wycieczka edukacyjna.

  Centrum Nauki EXPERYMENT w Gdyni jest instytucją kultury, której celem jest łączenie nauki i zabawy w atrakcyjną formę spędzania czasu na interaktywnych wystawach oraz poprzez prowadzenie warsztatów. I na taką właśnie wycieczkę po świecie...

Robotyka

  W ramach projektu „Gimnazjum do potęgi”, w którym uczestniczy nasza szkoła, odbywają się zajęcia robotyki. W dwóch sześcioosobowych grupach prowadzonych przez panią Irenę Damaszke i panią Beatę Cyrny gimnazjaliści konstruują z klocków lego różne...

Występy teatralne w GOK-u

  "Współpraca popłaca!" Takimi słowami można by podsumować występy uczniów z Zespołu Szkół w Łupawie, które odbyły się 01.06.2012r w Gminnym Ośrodku Kultury w Potęgowie. Na deskach sceny efekty swojej rocznej pracy zademonstrowały grupy  teatralne,...

Aktualności

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast