Nasze akcje

0
1343

Udział biblioteki szkolnej w innych konkursach i akcjach: I.  Ogólnopolski konkurs plastyczny organizowany przez Towarzystwo Promocji Polskiego Karpia:

2006/2007 – pod hasłem Przyjaciele Pana Karpia, nagroda książkowa dla szkoły za udział w konkursie

2007/2008 – pod hasłem Historia Karpiem Pisana, wyróżnienie dla Kacpra Zientarskiego i nagroda książkowa dla szkoły za udział w konkursie

 

II. Konkurs plastyczny organizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Potęgowie pt. Biblioteka miejscem spotkań

      I m-ce dla klasy I b –opiek. B. Szpakowicz

      I m-ce dla K. Kuli i K. Toczyńskiej – opiek. M. Cheba

III. Udział w akcjach profilaktycznych:
    Cała Polska Czyta Dzieciom – Stop przemocy i agresji Przygotowanie prac na gminny konkurs Stop przemocy  w rodzinie (marzec 2008), uczennice Lidia Cheba –I m-ce , Lucyna Sołśnia –II m-ce
    „Szkoła bez Przemocy” – czerwiec 2008
     Udział w szkolnych edycjach akcji o przeciwdziałaniu uzależnieniom (listopad 2008)
    Wzbogacanie księgozbioru biblioteki przez pozyskiwanie książek z wydawnictw „w formie premii ” za zamówienia
    Wspomaganie pracy szkoły w pozyskiwaniu funduszy podczas festynów rodzinnych(organizacja loterii)

IV. Organizowanie we współpracy z nauczycielami przedmiotów –konkursów wiedzy

       i  konkursów artystycznych:

    – konkurs wiedzy o regionie   

    -konkursy plastyczne i literackie o Janie Pawle II z okazji Dnia Papieskiego ! 

    -konkursy wiedzy o książkach

    -konkursy czytelnicze