Ścieżka edukacyjna „KARWEŃSKIE UROCZYSKA”

0
1070

W dniu 23 września uczniowie całej szkoły mieli możliwość spotkanie z przedstawicielem Nadleśnicwta Łupawa, który przybliżył nam ścieżkę edukacyjną „KARWEŃSKIE UROCZYSKA”. Ścieżka ta powstała w sierpniu 2001 roku ze środków Nadleśnictwa Łupawa oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.Uczniowie poznali dekalog leśnego turysty, mieli mozliwość zobaczyć na przygotowanej prezentacji zdjęcia lasów podczas pożaru i jego skutki, poznać elementy prac z zakresu zagospodarowania lasu. uczniowie obejrzeli fragmenty ścieżek edukacyjnych.