„NOWOCZESNA EDUKACJA W GMINIE POTĘGOWO” – SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI

0
928

W roku szkolnym 2017/2018  nauczyciele ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie uczestniczyli w czterech 16-godzinnych szkoleniach,  zorganizowanych w ramach projektu „Nowoczesna Edukacja w Gminie Potęgowo”.  Z form wsparcia z zakresu narzędzi ICT TIK, kompetencji społecznych i innowacyjności, brokeringu edukacyjno-zawodowego oraz coachingu skorzystało 25  dydaktyków, pracujących w naszej szkole. Dzięki w/w działaniom projektowym nauczyciele mieli możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych. Pogłębienie wiedzy, niezbędnej do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych,  z pewnością przyczyni się do efektywnej pracy z dziećmi i młodzieżą.

Zofia Batycka-Tetłak