Nie święci garnki lepią

0
714

W sobotę, 14 grudnia, członkowie Klubu Młodego Archeologa „Megalitos” uczestniczyli w warsztatach ceramicznych w Ceramikarni w Słupsku. Każdy z uczestników pracując w glinie starał się wykonać naczynie użytkowe metodą sznurową, czyli z wałeczków gliny, tak jak to robiono m.in. w neolicie. Udało nam się wykonać bardzo ładne naczynia dzięki wskazówkom pani Hanny Jastrzębskiej, instruktorki w Ceramikarni. Pani Hanna pięknie opowiadała o pracy w glinie i sposobach jej formowania, a my dowiedzieliśmy się, że aby wykonać gliniane naczynie trzeba zwracać uwagę na wiele szczegółów. Mamy nadzieję, że po wypaleniu naszych dzieł będziemy mieli, co zabrać do szkoły. Wypalenie naczyń odbędzie się w specjalnym piecu, a nie w ognisku jak w dawnych czasach (widzieliśmy w Wietrzychowicach jak to się robi).

Później oglądaliśmy też prace pani Hanny i jej mamy, pani Janiny Dylewskiej. Pani Janka jest autorką wykonanych w glinie modeli słupskich zabytków i z ciekawie nam opowiadała o swojej pracy. Spacer przez ulice Słupska pozwolił nam porównać modele z oryginalnymi budynkami. W Zamku Książąt Pomorskich spotkaliśmy się z panem Rafałem, który opowiedział nam o wczesnośredniowiecznych wojach i ich uzbrojeniu, a także o książętach pomorskich. W Młynie Zamkowym przypomnieliśmy sobie proste narzędzia wykorzystywane przez dawnych mieszkańców Pomorza. Wycieczka nie była długa, ale bardzo udana. Beata Cyrny