PAŹDZIERNIK MIESIĄCEM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ

0
341

W trosce o bezpieczeństwo uczniów naszej szkoły realizowany jest program profilaktyki, którego celem jest ochrona dzieci przed agresją, przemocą i uzależnieniami. W tym roku szkolnym szczególny nacisk położono na dostarczanie uczniom klas V – VIII wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu i zażywania narkotyków oraz propagowanie świadomego i racjonalnego korzystania z komputera i internetu. W tym celu podczas październikowych zajęć z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem oraz zajęć wychowania do życia w rodzinie odbywały się pogadanki dotyczące niebezpiecznych zachowań. Uczniowie z poszczególnych klas pracowali w grupach, wykonywali plakaty i tworzyli prezentacje multimedialne na temat szkodliwości palenia papierosów i picia alkoholu oraz zażywania narkotyków.  Następnie przedstawiali efekty swojej pracy koleżankom i kolegom. Oglądali również filmy o zagrożeniach związanych z uzależnieniami i dyskutowali na temat zdrowego stylu życia oraz alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. opiekun SU – Kamila Rejtner

Na poniższych fotografiach prezentujemy efekty prac uczniów: