Ślubowanie klas pierwszych

0
462

W środę 13 października 2021 r. pierwszaki ze Szkoły Podstawowej w Łupawie zostały uczniami. W występie, przygotowanym pod kierunkiem wychowawczyni Bożeny Szpakowicz wykazały się wiedzą i umiejętnościami. Dzieci opowiadały o obowiązkach dyżurnego i dobrym zachowaniu. Pochwaliły się znajomością alfabetu i przepisów ruchu drogowego.  Wykazały się wiadomościami o ojczyźnie i przyrodzie. Sprawnie ćwiczyły, liczyły, śpiewały i rozwiązywały zagadki. Cały egzamin pierwszaczki zdawały pod czujnym okiem Wójta Gminy Potęgowo- pana Dawida Litwina, Kierownika Referatu Oświaty- pani Anny Szary  oraz Dyrektora Szkoły Podstawowej w Łupawie- pana Bogusława Cyrnego. Wszyscy kandydaci zdali egzamin celująco! Potem uroczyście ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami. Symbolicznego aktu pasowania dokonał dyrektor szkoły. Następnie dzieci przypieczętowały wstąpienie do braci uczniowskiej przez zamieszczenie swojego imienia i nazwiska na Akcie Pasowania. Po ranku pełnym napięć i emocji nadeszła najmilsza dla dzieci chwila w postaci prezentów. Dzieci otrzymały pamiątkowe dyplomy z dedykacjami, niezbędniki ucznia i ołówki pełne cukierków! Na koniec były gratulacje od starszych kolegów, uśmiechy, spontaniczne zabawy  i pamiątkowe zdjęcia. Swoją pomoc w tym dniu zaoferowała nam  przewodnicząca rady klasowej- pani Agnieszka Różańska, ale wiem , że duchowo wspierali pierwszaków wszyscy rodzice. Pierwszakom-uczniakom życzę dużo zdrówka, radości i powodzenia  w wypełnianiu szkolnych obowiązków! Wasza pani- Bożena Szpakowicz