Realizujemy projekt „Potęga Przedszkolaka”

0
183

Od 15 listopada 2021 roku w przedszkolu w Łupawie rozpoczęły się zajęcia realizowane w ramach projektu „”Potęga Przedszkolaka”. Projekt obejmuje wszystkie przedszkolaki z grup dzieci 3, 4, 5 i 6-letnich. W każdej grupie zorganizowane są zajęcia: kreatywne, muzyczno-sportowe, język angielski oraz zajęci z kompetencji społecznych i obywatelskich. Dodatkowo przedszkolaki będą mogły skorzystać z zajęć hipicznych, zajęć  z zakresu bezpieczeństwa i zasad udzielania pierwszej pomocy realizowane przez Fundację Bocianie Gniazdo. Dla nauczycieli przygotowana jest oferta warsztatów i studiów podyplomowych.

Grupa dzieci 3-letnich

Zajęcia kreatywne p. Monika Szymborska
Kompetencje społeczne i obywatelskie p. Aleksandra Nowak
Zajęcia muzyczno-sportowe p. Agata Kochańska
Język angielski p. Agnieszka Olborska

 

Grupa dzieci 4-letnich

Zajęcia kreatywne p. Aleksandra Orzechowska
Kompetencje społeczne i obywatelskie p. Ewa Pietrykowska
Zajęcia muzyczno-sportowe p. Wioletta Kierzkowska
Język angielski p. Agnieszka Olborska

 

Grupa dzieci 5-letnich

Zajęcia kreatywne p. Irena Damaszke
Kompetencje społeczne i obywatelskie p. Ewa Pietrykowska
Zajęcia muzyczno-sportowe p. Katarzyna Ciesielczyk
Język angielski p. Beata Raszewska

 

Grupa dzieci 6-letnich

Zajęcia kreatywne p. Iwona Sitowska
Kompetencje społeczne i obywatelskie p. Bożena Szpakowicz
Zajęcia muzyczno-sportowe p. Bożena Szpakowicz
Język angielski p. Beata Raszewska

 

Koordynator projektu: Monika Pokultinis