Widowiska profilaktyczne Krakowskiego Teatru Kurtyna z prelekcjami

0
299

W dniach 15 i 16 listopada w naszej szkole odbyły się trzy widowiska profilaktyczne Krakowskiego Teatru Kurtyna z prelekcjami.

I tak 15 listopada uczniowie klas I – III obejrzeli spektakl „Jak pokonać smoka”. To współczesne spojrzenie na znaną wszystkim legendę o Smoku Wawelskim. Spektakl dostarczył najmłodszym wiele wartości wychowawczo – profilaktycznych. Uczniowie zapoznali się z podstawowymi zasadami profilaktyki uzależnień, szkodliwego wpływu alkoholu i papierosów na zdrowie człowieka, niebezpieczeństwo użycia łatwo dostępnych używek i lekarstw. Dowiedzieli się czym jest przyjaźń, umiejętność logicznego myślenia, wytrwałość w działaniu i dążeniu do celu, umiejętność właściwego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, empatia i szacunek dla słabszych, pokora wobec autorytetów.

Drugi spektakl „Czas próby” był adresowany do uczniów klas IV – VI. Widowisko pokazało nam historię Wojtka, młodego i popularnego chłopaka, który jest nadzieją lokalnej drużyny piłkarskiej. Jego poukładane życie zostaje nagle zmienione przez globalną pandemię COVID-19. Cały świat Wojtka zostaje wywrócony do góry nogami. Nowa rzeczywistość obfitująca w obostrzenia pozbawia go możliwości do normalnego funkcjonowania w realnym świecie. Spektakl ukazał uczniom zagrożenia związane ze stosowaniem używek (narkotyki, alkohol, nikotyna), trudną drogę powrotu do normalności, wpływ grupy rówieśniczej na zachowanie młodych ludzi, uleganie modzie i obecnie narzucanym trendom, nieumiejętne podejmowanie decyzji w wieku dorastania oraz brak przewidywania konsekwencji swoich decyzji.

Trzeci spektakl, dla klas VII – VIII odbył się 16 listopada. „Młody gniewny” opowiadał historię Artura, kibica lokalnej drużyny piłkarskiej. Wiek dojrzewania przyniósł zmiany w życiu młodego chłopaka. Spektakl „Młody gniewny” to przejmujący i prawdziwy obraz wielu współczesnych rodzin. Scenariusz spektaklu opisuje dramatyczną sytuację, w której to tzw. „ulica” staje się domem dla młodych ludzi, koledzy autorytetami a przemoc fizyczna i słowna jedynymi formami realizacji celów i ostatecznymi sposobami rozwiązywania problemów. Spektakl ten dostarczył uczniom wielu przeżyć, ukazał analizę przyczyn powstawania sytuacji konfliktowych i dysfunkcyjnych w środowisku, źródła rodzenia się przemocy i agresji w oparciu o konsekwencje niezaspokojonych potrzeb m. in akceptacji, szacunku, dowartościowania, zagrożenia związane ze stosowaniem używek (narkotyki, alkohol, nikotyna), konsekwencje prawne i życiowe zachowań ryzykownych i przestępczych, problem braku tolerancji dla odmiennych poglądów.

Bożena Kowalska