Nagrywamy, powtarzamy i rozwijamy kompetencje polonistyczne

0
318

Czy efektywna praca nad umiejętnościami określonymi w podstawie programowej musi odbywać się nad książkami i notatkami? Nie za każdym razem… Czy w rozwój kompetencji polonistycznych można zaangażować wyłącznie humanistów i  pojedyncze osoby z klasy? Oczywiście, że nie… Uczniowie klasy VIII B udowodnili, że w grupie siła i nagrali reklamę lipy (drzewa wysławionego przez Jana Kochanowskiego).

Film powstał podczas dodatkowych lekcji języka polskiego, których głównym celem jest usystematyzowanie najważniejszych zagadnień przed egzaminem ósmoklasisty. W nagraniu zwrócono uwagę na zalety lipy – bohaterki słynnej fraszki renesansowego poety. Skoncentrowano się również na konkretnych sposobach manipulacji (odwołanie do danych naukowych, obecność autorytetu, użycie epitetów i przymiotników w stopniu najwyższym, wykorzystanie sloganu oraz odpowiedniego podkładu muzycznego).

W czasie przygotowań do stworzenia nagrania podopieczni Zofii Batyckiej-Tetłak powtórzyli informacje na temat twórczości Jana Kochanowskiego oraz pogłębili wiedzę dot. wizualnych i językowych elementów perswazyjnych, stosowanych przez twórców komunikatów reklamowych. Dodatkowo kształtowali umiejętność pracy w grupie i odpowiedniego przydziału zadań (część uczniów z kl. VIII B przygotowała elementy scenografii, inni ułożyli teksty, wyznaczono również osoby do odegrania poszczególnych ról).

Filmik okazał się bardzo dobrą metodą aktywizującą uczniów. Ósmoklasiści dobrze bawili się podczas wykonywania zadania – i co najważniejsze dla polonistki – (chyba nie do końca świadomie) chłonęli informacje, które mogą zostać zweryfikowane na egzaminie. Reklama lipy to pierwsze, ale nie ostatnie nagranie stworzone przez uczniów z kl. VIII B. Niebawem powstanie filmik związany z zaproszeniem.

Życzymy miłego oglądania.  Zofia Batycka-Tetłak