PODSUMOWANIE OGÓLNOPOLSKIEJ AKCJI #SprzątamyDlaPolski

0
77

Kwiecień był miesiącem, w którym szkoły z całej Polski uczestniczyły w akcji sprzątania lasów i pobliskich terenów zielonych. Nauczyciele i uczniowie naszej szkoły oraz wychowawczynie i dzieci z Ukrainy wspólnie podjęli proekologiczne działania, przyłączając się do projektu #SprzątamyDlaPolski, który został zorganizowany przez  Stowarzyszenie „Dla Polski”. Patronat nad przedsięwzięciem objęli m.in. Prezes Rady Ministrów oraz Minister Edukacji i Nauki.

Celem wydarzenia była nie tylko troska o środowisko naturalne w najbliżej okolicy, ale także kształtowanie postawy odpowiedzialności za wspólne dobro. Ponadto udział w III edycji akcji #SprzątamyDlaPolski przyniósł wymierne korzyści. Poza osobistą satysfakcją i podniesieniem jakości okolicznych terenów zielonych nasza szkoła otrzymała certyfikat potwierdzający udział w projekcie.   Kamila Rejtner