ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO KLAS VIII

0
263

23 czerwca 2022 r. odbyło się zakończenie roku szkolnego klas ósmych. Wzięli w nim udział uczniowie, rodzice, grono pedagogiczne i pracownicy szkoły. Akademię zaszczycili swoją obecnością Wójt Gminy Potęgowo Dawid Litwin oraz Przewodniczący Rady Rodziców Zdzisław Hinc.

Uroczystość rozpoczął dyrektor Bogusław Cyrny, który podziękował rodzicom oraz nauczycielom za wysiłek włożony w edukację ósmoklasistów oraz życzył uczniom sukcesów i udanych wakacji. Wyrazy uznania za trud pracy wychowawczej złożono paniom: Janinie Bohdanowicz, Helenie Włodarskiej – Zabieglik oraz Agnieszce Olborskiej. Następnie Wójt Gminy pogratulował uczniom ukończenia szkoły oraz podziękował dyrekcji i nauczycielom za ich pracę.

Podczas gali wyróżnieni zostali najlepsi uczniowie, którzy otrzymali nagrody książkowe, świadectwa z wyróżnieniem, a ich rodzice listy gratulacyjne: Natalia Pokultinis, Julia Szkuć, Remigiusz Hinc, Antonina Wiczkowska, Maja Wasilewska, Julia Krop, Nikola Szarko. Szczególnie uhonorowano uczennicę Michalinę Boniecką, która decyzją Rady Pedagogicznej została wybrana Uczniem Roku 2021/2022. Ponadto otrzymała nagrodę wójta za wybitne osiągnięcia w nauce oraz pracę na rzecz szkoły. Doceniono także uczennicę Kingę Sobierańską za stuprocentową frekwencję oraz wręczono dyplomy za wysokie wyniki w nauce Hubertowi Lenardowi i Katarzynie Nieborek.

Następnie pani Kamila Rejtner podziękowała za współpracę przewodniczącej Samorządu Uczniowskiego Michalinie Bonieckiej, chorążemu pocztu sztandarowego Hubertowi Lenardowi oraz asyście – Natalii Pokultinis i Katarzynie Nieborek. Potem pani Małgorzata Cheba wręczyła upominek za pracę na rzecz biblioteki szkolnej uczennicy Letycji Aleksandrowicz. Pani Zuzanna Malek natomiast podziękowała uczennicy Mai Konopie za działalność w chórze szkolnym i pogratulowała osiągnięć wokalnych.

Na koniec absolwenci pożegnali dyrekcję, swoje wychowawczynie, nauczycieli oraz pracowników szkoły. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczniom i życzymy udanych wakacji. opiekun SU – Kamila Rejtner