INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

0
546

1 września 2022 r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2022/2023.  Uroczysty apel rozpoczął się od wprowadzenia sztandaru szkoły oraz odśpiewania hymnu i pieśni szkoły.  Następnie pan dyrektor Bogusław Cyrny powitał wszystkich zebranych rodziców, uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości: Wójta Gminy Potęgowo p. Dawida Litwina, Radnego Gminy Potęgowo p. Zenona Brzeskiego, Nadleśniczego Nadleśnictwa Łupawa p. Mieczysława Milocha, Kierownik Referatu Oświaty p. Annę Szary oraz Przewodniczącego Rady Rodziców p. Zdzisława Hinca.

Potem chór szkolny pod przewodnictwem pani Zuzanny Malek zaprezentował krótki program artystyczny. Po występie pan dyrektor przedstawił nowych nauczycieli, którzy rozpoczynają pracę w naszej szkole: księdza Mikołaja Jędrzejewskiego, panią Izabelę Bugajską, która będzie uczyć historii i WOS-u oraz panią Tamarę Kaśnicką – nauczyciela wychowania fizycznego. Ponadto pan dyrektor Bogusław Cyrny w swoim przemówieniu przekazał informacje na temat organizacji pracy w nowym roku szkolnym oraz trwającej termomodernizacji szkoły i przeprowadzonych remontach w budynku szkoły, możliwej dzięki zaangażowaniu organu prowadzącego-Wójta Gminy Potęgowo.

Kolejnym punktem uroczystości były gratulacje dla pani Aleksandry Orzechowskiej obchodzącej jubileusz 25-lecia pracy w szkole oraz pani Barbary Hincy, która przepracowała  20 lat w zawodzie nauczyciela.  Pożegnano również panią Ewę Wajerowicz odchodzącą na emeryturę, serdecznie dziękując za długoletnią pracę. Za wieloletnią działalność i współpracę na rzecz szkoły  podziękowano także Przewodniczącemu Rady Rodziców Panu Zdzisławowi Hincowi.

Następnie głos zabrał Wójt Dawid Litwin, który życzył uczniom sukcesów edukacyjnych i wyraził uznanie dla pracy nauczycieli oraz wręczył stypendium Wójta Gminy Potęgowo za wybitne osiągnięcia sportowe uczennicy klasy VIIIa Laurze Kogut. Po uroczystości uczniowie udali się do klas na spotkanie z wychowawcami. Wszystkim życzymy udanego roku szkolnego. Kamila Rejtner