Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024

0
595

Drodzy Rodzice!
Informujemy, że terminy w postępowaniu rekrutacyjnym, deklaracje, wnioski, karty zgłoszenia oraz potwierdzenia woli zapisu dziecka  do przedszkola i klasy I SP są dostępne na stronie internetowej szkoły (do pobrania klikając na link) oraz w sekretariacie szkoły.

Terminy postępowania rekrutacyjnego do Oddziałów Przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie na rok szkolny 2023/2024

Terminy postępowania rekrutacyjnego do klas I w Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Łupawie na rok szkolny 2023/2024

KARTA ZGŁOSZENIA DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZESZKOLNEGO

DEKLARACJA O KONTYNUOWANIU WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO 

POTWIERDZENIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

POTWIERDZNIE WOLI ZAPISU DZIECKA DO KLASY I

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I

WNIOSEK RODZICA O PRZYJĘCIE DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO („ZERÓWKI”)

WNIOSEK RODZICA O KONTYNUOWANIU NAUKI DZIECKA W KLASIE 1