Apel podsumowujący

0
340

Pierwszy semestr pracy w roku szkolnym 2022/2023 mamy już za sobą. Zwyczajowo został on podsumowany przez Pana Dyrektora Bogusława Cyrny na apelu szkolnym, który odbył się 13 stycznia. Podczas spotkania podsumowano naukę, zachowanie, frekwencję, zaangażowanie i sukcesy uczniów. Na poszczególnych poziomach wyróżnieni zostali wszyscy, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu, najsumienniej uczęszczali do szkoły osiągając 100% frekwencję. Zostali oni nagrodzeni zasłużonymi brawami oraz słodkim upominkiem zakupionym ze środków Rady Rodziców. W klasach I-III wyróżniono 37 uczniów za wyniki w nauce i 5 osób za frekwencję, w oddziałach IV-VIII wyróżniono 28 uczniów (średnia powyżej 4,75) oraz 6 osób za 100% frekwencję. Na koniec apelu Pan Dyrektor przypominał o zasadach bezpieczeństwa podczas ferii zimowych.