Zajęcia terenowe z biologii

0
247

W środę 08.03.2023 roku uczniowie klasy V a zrealizowali zaplanowane wyjście na teren Oczyszczalni Ścieków w Łupawie celem poznania pozytywnej roli bakterii tlenowych w procesie oczyszczania ścieków- płynnych zanieczyszczeń. Po terenie zakładu oprowadzał konserwator pan Mariusz Szczepaniak, który w szczegółowym zarysie przedstawił kolejne etapy: od kratkowego do wypuszczenia czystej wody do wód rzeki Łupawy oraz sprasowanie zutylizowanych odpadów na składowisko w okolicach Darżyna. Uczniów interesował cały proces technologiczny, któremu chwilami towarzyszył „uciążliwy” zapach, do którego można się przyzwyczaić. Była to ciekawa lekcja w terenie, mamy teraz większą świadomość, że codzienne ścieki wypływające z naszych gospodarstw zawierają „bombę ekologiczną”, z którą radzą sobie niewidoczne, mikroskopijnych rozmiarów bakterie. Dziękujemy za poświęcony czas . Nauczyciel biologii Janina Bohdanowicz