Dwujęzyczne dzieci w przedszkolu

0
190
„Dwujęzyczne dzieci”. W ramach programu we wszystkich grupach, odbywają się zajęcia, w ramach których dzieci poprzez różnorodne działania obcują z językiem angielskim: oglądają krótkie filmiki, śledzą losy bohaterów, słuchają i śpiewają piosenki, poznają nowe słowa, powtarzając je za lektorem, uczestniczą w grach i zabawach utrwalających poznane słownictwo, a także wykonują zadania w zeszytach ćwiczeń.
Zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem dzieci i sprawiają im dużo radości.
Katarzyna Ciesielczyk