Postępowanie uzupełniające- listy kandydatów zakwalifikowanych

0
98

Lista kandydatów zakwalifikowanych w postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz oddziału zerowego.

Lista osób zakwalifikowanych