KARTA ROWEROWA

0
110

W dniu 17 czerwca 2024r. uczniowie klas czwartych przystąpili do egzaminu na kartę rowerową. Całość składała się z dwóch części. Pierwsza teoretyczna odbyła się we wcześniejszym terminie i zdało ją 16 uczniów. Do drugiej części praktycznej przystąpiło 13 uczniów i wszyscy zaliczyli przygotowany  na potrzeby egzaminu plac manewrowy. Polegał on na ocenie kierującego rowerem pod względem:

– przestrzegania przepisów ruchu drogowego,

– umiejętności prawidłowej techniki jazdy (pozycja kierującego rowerem),

– upewnienie się o możliwości jazdy; sygnalizowanie zmiany kierunku jazdy,

– hamowanie i zatrzymanie pojazdu w określonym miejscu.

Nad bezpiecznym i sprawnym przeprowadzeniem egzaminu czuwała p.Irena Damaszke- nauczyciel techniki oraz funkcjonariusze Policji  z pobliskiego Potęgowa.

Egzamin na kartę rowerową zdało 13 uczniów.

Wszystkim szczęśliwym posiadaczom –  pierwszego w życiu „prawa jazdy” GRATULUJEMY! Irena Damaszke