Historia szkoły

0
2413

1945-1946- Rozpoczyna działalność Polska Publiczna szkoła powszechna w Łupawie. Jest to szkoła złożona z 4 oddziałów, licząca 38 uczniów: 28 uczniów jest z Łupawy, a 10 z kolonii Grabkowo (klasa I – 12, klasa II – 7, klasa III – 13, klasa IV -6uczniów).
1946-1947– Obwód szkoły powiększono o Sochów (Zochowo). Kierownikiem szkoły zostaje pan Benedykt Jarosz.
1948-1949– W szkole pracuje 2 nauczycieli: Benedykt i Maria Jarosz.
1949-1950Szkoła uzyskuje duży budynek po posterunku MO. Nadal korzysta też z dotychczasowego obiektu. Uczniowie uczą się w klasach I – V.
1950-1951 Do struktury szkoły dochodzi klasa VI.
1951-1952 -Placówka uzyskuje pełny stopień organizacyjny, tj. klasy I – VII. Pierwszym absolwentem szkoły jest ucząca sią w niej od klasy pierwszej – Anna Bulczak.
1952-1953 -Szkołę opuszcza kolejnych 6 absolwentów: Wanda Bohdanowicz, Wanda Dulewicz, Zenon Łuczkiewicz, Maria Niewadzi, Anna Wenta, Danuta Wiaderna. Kadra szkoły to: Benedykt i Maria Jarosz, Natalia Tryszczyło i Zbigniew Zaborowski.

1955-1956- Kierownikiem szkoły zostaje pani Natalia Tryszczyło. W szkole pracuje 5 – 6 nauczycieli. Pracę rozpoczyna woźna, pani Justyna Bogusz (która będzie pracowała w tej szkole 25 lat) oraz sekretarka – pani Zofia Wenta (pracuje do 1993 roku).
1960-1966 -W szkole zmieniają się kierownicy. Do 1961 jest nim pan Józef Muński, po nim do 1964 – pan Kazimierz Andrzejewski, a od 1966 roku kierownikiem zostaje pan Stanisław Zaborowski.
1967 W ramach ogólnopolskiego programu „1000 szkół na tysiąclecie” na skraju wsi rozpoczyna się budowa 8 – izbowej szkoły.
1969-1970- Następuje uroczyste otwarcie nowej szkoły, w której uczy się 300 uczniów i pracuje 12 nauczycieli.
1970-1971– Dyrektorem szkoły zostaje Zbigniew Michalski. W placówce pracuje 16 nauczycieli.
1972-1973– Kierowanie szkołą obejmuje pan Jerzy Brosz. W 16 oddziałach uczy się 360 uczniów, a pracuje 17 nauczycieli.
1973-1974– Szkoła w Łupawie otrzymuje status Zbiorczej Szkoły Gminnej. Zastępcą dyrektora zostaje pan Ryszard Nosko.
1975-1977 -W związku z likwidacją Gminy Łupawa i włączeniu jej części do Gminy Potęgowo, Gminny Dyrektor Szkół przejmuje administrowanie szkół Gminy Potęgowo.
1978-1981– Od stycznia 1978 roku zastępcą dyrektora zostaje pan Jerzy Paczkowski, który uprzednio był nauczycielem matematyki w szkole łupawskiej. Od sierpnia 1980 roku stanowisko zastępcy obejmuje pani Maria Zelik – poprzednio nauczycielka języka polskiego w tej szkole.
1984-1985– W związku z likwidacją Zbiorczej Szkoły Gminnej, powstaje Inspektorat Oświaty w Łupawie. Inspektorem zostaje pan Jerzy Brosz a jego zastępcą pan Ryszard Nosko. Dyrektorem szkoły w Łupawie zostaje pani Maria Zelik, a jej zastępcą – pani Bożena Mrozek. Funkcję woźnej obejmuje pani Jadwiga Pizoń. Rozpoczyna się rozbudowa szkoły o dalsze 12 izb lekcyjnych.
1988-1989– W związku z zakończeniem rozbudowy szkoły w Łupawie odbywa się uroczysta Wojewódzka Inauguracja Roku Szkolnego. Cała szkoła osiada teraz 20 izb lekcyjnych, salę gimnastyczną, świetlicę, kuchnię i stołówkę. W szkole uczy się ponad 400 uczniów.
1991-1992– Dyrektorem szkoły zostaje pan Zbigniew Wiśniewski, który poprzednio uczył w tej szkole historii. Zastępcą nadal pozostaje pan Ryszard Nosko.
1995-1996– W szkole w 18 oddziałach uczy się 447 uczniów i pracuje 30 nauczycieli.
1999-2003– Następuje podział szkoły na Szkołę podstawową i Publiczne Gimnazjum w Łupawie. Funkcję dyrektora w obu szkołach do 2001 roku pełni pan Zbigniew Wiśniewski, który po roku 2001 nadal pozostaje dyrektorem szkoły podstawowej z zastępcą panią Janiną Bohdanowicz (poprzednio nauczycielką biologii i przyrody). Konkurs na dyrektora gimnazjum wygrywa pan Ryszard Nosko.
2003-2006Zmienia się struktura szkoły. Obie szkoły scalają się w Zespół Szkół w Łupawie, w skład którego wchodzi Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza i Gimnazjum w Łupawie. Dyrektorem Zespołu Szkół zostaje pan Ryszard Nosko, a jego zastępcą pani Beata Cyrny i pan Zbigniew Wiśniewski.
2006-2007-na emeryture odchodzi wieloletnia kadra pedagogiczna: dyrektor szkoły Ryszard Nosko, Elżbieta Michalak-Pokultinis,  Krzysztof Pokultinis,  Krystyna Nosko, Teresa Nowak, Halina Daniel, Irena Dorozińska, Urszula Szarko
2007- Pełniącą obowiązki dyrektora szkoły zostaje pani Beata Cyrny
2007-… Konkurs na dyrektora szkoły wygrywa pan Bogusław Cyrny, a jego zastępcą zostaje pani Bożena Mrozek i pani Iwona Sitowska. Szkoła liczy 18 oddziałów, pracuje 27 nauczycieli i uczy się łącznie 326 uczniów.
Rok szkolny 2011/2012 – W szkole jest 309 uczniów – 17 oddziałów. Dyrektorem jest nadal pan Bogusław Cyrny a zastępcą pani Bożena Mrozek. Po raz pierwszy mamy też w szkole odział zerowy.
Rok szkolny 2012/2013 – Liczba oddziałów uległa zmniejszeniu. W klasach I – III są 4 odziały, w klasach IV – VI i w gimnazjum jest po pięć oddziałów. I jest nadal jeden oddział zerowy

2013/2014 liczba oddziałów wynosi: w klasach I-III cztery oddziały, w klasach IV-VI sześć oddziałów i w I-III gimnazjum również cztery oddziały. Jest jeden oddział przedszkolny.
2014/2015 – liczba oddziałów wynosi: w klasach I-III pięć oddziałów, w klasach IV-VI pięć oddziałów, a w I-III gimnazjum również pięć oddziałów oraz jeden oddział przedszkolny. 2015/2016 liczba oddziałów w I-III wynosi pięć oddziałów, w klasach IV-VI cztery oddziały, a w I-III gimnazjum pięć oddziałów i jeden oddział przedszkolny. Obecnie szkoła liczy 211 uczniów szkoły podstawowej i 99 uczniów gimnazjum. Obchodziliśmy 70 lecie naszej szkoły. Odeszła na emeryturę Pani Krystyna Jereczek wieloletnia sekretarka szkoły, nowa panią sekretarz została Pani Weronika Kasińska.
Rok szkolny 2016/2017 – Odeszła na emeryturę Pani Bożena Mrozek, która była nauczycielem biologii i chemii. oraz pełniła funkcję wicedyrektora naszej szkoły. Nowym wicedyrektorem została pani Monika Pokultinis – nauczycielka matematyki. geografii i informatyki. Dyrektorem szkoły jest Pan Bogusław Cyrny. Szkoła liczy sześć oddziałów gimnazjum oraz dziewięć oddziałów szkoły podstawowej. W szkole pracuje 33 nauczycieli.