Nasze działania profilaktyczne

0
1476

08. 10. 2010 r. w Zespole Szkół w Łupawie w ramach nasilonej akcji prewencyjnej dotyczącej problemu dopalaczy w każdym etapie edukacyjnym odbyły się pogadanki przeprowadzone przez policję z wydziału prewencji KMP w Słupsku.    W dniach 18.10 – 22. 10. 2010 r. w Zespole Szkół w Łupawie w każdym etapie edukacyjnym trwała ogólnoszkolna akcja profilaktyczna w ramach ogólopolskiej kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”.    Dla uczniów Szkoły Podstawowej hasło przewodnie brzmiało: „Więcej wiem, bo główka pracuje”, zaś dla uczniów gimnazjum: „Mogę więcej, bo rozum nie śpi”.  Podsumowanie akcji odbyło się w Szkole Podstawowej w dniu 25. 10. 2010 r., a w gimnazjum 28. 10. 2010 r.   Celem naszej akcji było przekazanie uczniom informacji dotyczących mózgu; tłumaczenie dlaczego papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze i inne używki tak bardzo szkodzą mózgowi; wskazanie w sposób lekki i dostosowany do wieku odbiorców to, co zagraża dobremu funkcjonowaniu mózgu; ukazanie sposobów dbania o ten organ; uświadomienie zagrożeń wynikających z korzystania z używek. Wskazując na zagrożenia chcieliśmy, by uczniowie zastanowili się, co mogą zrobić, by ich mózg zdrowo się rozwijał i dobrze funkcjonował.

    W każdym etapie edukacyjnym uczniowie zaprezentowali informacje dotyczące mózgu – jego budowy, higieny, działania poszczególnych obszarów, wpływu używek. Wykorzystano film edukacyjny „Było sobie życie – mózg”. Oprawą były pokazy multimedialne, opracowane przez uczniów naszej szkoły. Dla uczniów gimnazjum pogadankę przeprowadził lekarz miejscowego Ośrodka Zdrowia pan Zbigniew Wojciechowicz, który wskazał medyczne skutki wpływu m.in. używek na układ nerwowy.