Absolwent roku 2014/2015

0
1688

 

Nagroda Absolwent Roku jest wyróżnieniem w uznaniu całokształtu osiągnięć dydaktycznych, aktywnego udziału w życiu społeczności szkolnej i lokalnej, osiągnięcia najwyższej średniej ocen w naszym gimnazjum oraz najlepszego wyniku w egzaminie gimnazjalnym. W tym roku szkolnym tytuł Absolwenta Roku 2014/2015 otrzymał Dawid Maksymowski uczeń klasy III a. Dawid otrzymał nagrody rzeczowe i gratulacje od dyrektora szkoły p.Bogusława Cyrnego oraz z rąk Wójta Gminy Potęgowo p.Dawida Litwina.