ORGANIZACJA NAUKI HYBRYDOWEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. ADAMA MICKIEWICZA W ŁUPAWIE

0
270

Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Łupawie informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem CVID-19, nauczanie hybrydowe w Szkole Podstawowej w Łupawie odbędzie się wg następującego harmonogramu:

Dzień tygodnia Nauka stacjonarna w szkole Nauka zdalna
Poniedziałek IIIa, IIIb, IIa Ia, Ib, IIb
Wtorek IIb, Ia, Ib IIIa, IIIb, IIa
Środa IIIa, Ia, Ib IIa, IIb, IIIb
Czwartek IIIb, IIa, IIb Ia, Ib, IIIa
Piątek IIIa, IIIb, Ia/Ib naprzemiennie IIa, IIb,
Ia-19.03.2021Ib -26.03.2021

Przywóz i odwóz dzieci oraz godziny pracy świetlicy pozostają bez zmian. Tryb nauczania hybrydowego obowiązywać będzie zgodnie z rozporządzeniem do 28 marca 2021 r