MIĘDZYNARODOWY PROJEKT EDUKACYJNY “Z kulturą mi do twarzy”

0
392

Przedszkolaki w roku szkolnym 2021/2022 wezmą udział w MIĘDZYNARODOWYM PROJEKCIE EDUKACYJNYM “Z kulturą mi do twarzy”

Cele szczegółowe projektu:
– 
promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
– rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
– współpraca z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
– wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
– kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
– kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami i historią  w sposób dostępny dziecku,
– zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie,
– współpraca z rodzicami, włączanie ich do aktywnych działań na rzecz placówki.

Projekt składa się z czterech modułów:
MODUŁ I – W KRAINIE MUZ

MODUŁ II – TU JEST MOJE MIEJSCE
MODUŁ III – KOCHAM, LUBIĘ, SZANUJĘ
MODUŁ IV – KULTURY ŚWIATA

Koordynator projektu: Monika Szymborska