Konkurs plastyczny pt.” Wolni od uzależnień”

0
121

Urząd Gminy Potęgowo oraz Gminna Komisja Rozwiązania Problemów Alkoholowych w Potęgowie zapraszają uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Potęgowo do udziału w konkursie plastycznym pt.  „wolni od uzależnień” organizowanego w ramach gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi na rok 2021.

Termin składania prac upływa 20 października .
Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: I-III oraz IV – VIII klasa.
Dla zwycięzców przewidziano nagrody!

Celem konkursu jest popularyzacja wśród uczniów tematyki zagrożeń wynikających z uzależnień, szerzenie wiedzy na temat szkodliwości używek, rozwijanie wyobraźni oraz twórczych umiejętności dzieci i młodzieży, propagowanie życia bez nałogów, prezentacja i popularyzacja plastycznej twórczości dzieci i młodzieży, odrywanie młodych talentów, promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji, poprzez upowszechnianie wzorców i postaw prozdrowotnych oraz promocja zdrowych zachowań, na co dzień i bezpiecznych form spędzania czasu.
Szczegółowe wytyczne przedstawiono  w regulaminie Konkursu zamieszczonego na stronie internatowej www.potegowo.pl