Program Granty PPGR

0
178

Informujemy, iż Gmina Potęgowo planuje ubiegać się o granty w  programie Granty PPGR – Wsparcie dzieci  z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, finansowanym ze środków Programu Polska Cyfrowa.

Otrzymane środki zostaną przeznaczone przez Gminę na zakup sprzętu komputerowego, które przekazane będą dzieciom z rodzin byłych pracowników PPGR. Informację dotyczącą , kto może ubiegać się o wsparcie oraz wszelkie załączniki dostępne są na stronie:

https://www.potegowo.pl/pl/aktualnosc/granty-ppgr-wsparcie-dzieci-z-rodzin-pegeerowskich-w-rozwoju-cyfrowym

Osoba ubiegająca się o wsparcie dla dziecka z klasy 0-8 Szkoły Podstawowej w Łupawie spełniająca warunki, składa oświadczenie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych za pośrednictwem Szkoły Podstawowej do sekretariatu w godzinach od 7.00-15.00. Ostateczny termin składania dokumentów do sekretariatu upływa 20 października 2021 roku.