Uwaga! Ważne dla osób, które składały wnioski w ramach projektu grantowego

0
136

W związku ze złożonym przez Gminę Potęgowo wnioskiem o przyznanie grantu na zakup komputerów dla rodzin  byłych pracowników PPGR informujmy, iż instytucja  organizująca konkurs zmieniła stanowisko odnośnie potrzeby dostarczania zaświadczenia potwierdzającego zatrudnienie krewnego w PPGR.  Z nowego stanowiska Instytucji wynika, iż jest niezbędnym potwierdzenie  poświadczenia w formie zaświadczenia  lub innego dokumentu wystawionego przez instytucje organów publicznych fakt zatrudnienia członka rodziny w PPGR. (Informacje takie jak zeznania osób fizycznych, nie stanowią podstawy do uznania prawidłowego poświadczenia zatrudnienia w PGR).

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do osób, które złożyły wnioski bez zaświadczeń  o pilne (maksymalnie do 03.12.2021r.) dostarczanie powyższych dokumentów do szkoły lub sekretariatu  Urzędu Gminy Potęgowo wraz z podaniem, który stanowi załącznik do wiadomości .

Niedostarczenie zaświadczenia będzie skutkowało brakiem możliwości weryfikacji  przez Gminę Potęgowo potwierdzenia faktu zatrudnienia członka rodziny w PPGR, a tym samym koniecznością odrzucenia wniosku z powodu niespełnienia wymogów formalnych. Ponadto wszystkie osoby, które złożyły wnioski proszone są o ponowną  analizę czy nie otrzymały dofinansowania na zakup sprzętu ze środków publicznych (np. dofinansowanie do zakupu komputerów dla rolników przez ARiMR).  W takim przypadku osoba nie jest uprawniona do udziału w konkursie i powinna zgłosić do Urzędu Gminy Potęgowo ten fakt.

Załącznik -podanie dla ucznia do 18 roku życia