Komunikat

0
125

Gmina Potęgowo informuje, iż po uzgodnieniami z KOWRem zostaną Gminie udostępnione informacje potwierdzające fakt zatrudnienia  w PPGR osób wskazanych w oświadczeniach, które wnioskodawcy składali przy ubieganiu  się o zakup komputerów dla rodzin  byłych pracowników PPGR. Osoby, które posiadają dokumenty proszone są o dostarczenie ich do poniedziałku 22.11.2021r. do sekretariatu Urzędu Gminy Potęgowo.  W przypadku braku możliwości udokumentowania  zatrudnienia członka rodziny Gmina Potęgowo wystąpi z wnioskiem o udostepnienie danych do KOWRu. Nie ma potrzeby informowania Urzędu Gminy o braku możliwości dostarczenia dokumentów (osoby, które nie dostarczą do 22.11.2021r. dokumentów będą automatycznie wpisane na wniosek  o udostepnienie danych).