„Rodzina wolna od przemocy”

0
218

W naszej szkole został zorganizowany profilaktyczny konkurs plastyczny „Rodzina wolna od przemocy”. Konkurs odbywa się co roku. Do pedagoga i psychologa szkolnego wpłynęło 16 prac. Wszystkie prace zostały nagrodzone pięknymi książkami, a prace plastyczne uczniów zostały umieszczone na tablicy w holu szkoły. Wręczenia nagród dokonał pan Dyrektor wraz z panią pedagog. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród był Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Potęgowo. Dziękujemy! Bożena Kowalska