Zajęcia praktyczne z projektu „ Edukacja Ekologiczna na terenie Gminy Potęgowo- edycja 2023”

0
141

Przez trzy kolejne wtorki uczniowie klas 0-8 spotykali się na zajęciach praktycznych dotyczących realizacji projektu „ Edukacja Ekologiczna na terenie Gminy Potęgowo- edycja 2023”.I tak 17 października uczniowie klasy „0” i klasy II uczestniczyli w zajęciach mających na celu obsługę robotów zakupionych na potrzeby tego projektu. Zostały przeprowadzone pogadanki: -„Skąd bierzemy energię ?”, -„ Czy energię można zmagazynować i powtórnie wykorzystać ?”- na te pytania uczniowie udzielali trafnych odpowiedzi. Ponadto zaprezentowano filmik edukacyjny „Odnawialne źródła energii”, po czym korytarz zapełnił się uczniami, którzy chętnie sterowali robotami.

24 października przedstawiciele klas 4-6 spotkali się na zajęciach praktycznych, podczas których z elementów składano pojazdy samochodowe, napędzane bateriami fotowoltaicznymi. Uczniowie wzajemnie sobie pomagali, udzielali podpowiedzi, wspólnie testowali, czy montaż się udał a samochody naładowane energią słoneczną były w stanie się poruszać. Podczas tych zajęć dyskutowaliśmy o odnawialnych źródłach energii- bardziej interesowało uczniów zastosowanie OŹE w przyszłości.

Ostatnie spotkanie miało miejsce 31 października. Brali w nim udział wszyscy uczniowie klas 7-8. Zadaniem młodzieży pracującej w grupach był montaż wiatraków, poprzedzony „czytaniem” instrukcji. Wszystkim grupom się powiodło. Powstały modele wiatraków, które działają. Podczas montażu rozmawialiśmy o odnawialnych źródłach energii i możliwości ich wykorzystania dziś i w przyszłości. Bardzo dziękuję paniom Beacie Cyrny i Irenie Damaszke za aktywne włączenie się do montażu modeli.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej. Wartość dofinansowania 81.170,00 zł. Całkowity planowany koszt zadania: 90.188,00 zł. Dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej”.

Szkolny koordynator projektu: Janina Bohdanowicz