WOLNOŚĆ KOCHAM I ROZUMIEM

0
114

Pod takim hasłem uczciliśmy kolejną bo 105 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Dnia 13 listopada cała społeczność szkolna zebrała się na uroczystym apelu. Wśród zaproszonych gości był między innymi wójt gminy Potęgowo – pan Dawid Litwin oraz rodzice uczniów. Podczas uroczystej akademii przypomniana została historia niewoli naszej ojczyzny, począwszy od dnia, kiedy Polska przestała istnieć na mapie Europy, do odrodzenia się  jako niepodległe państwo, poprzez dzieje ciężkiej walki w czasie II wojny światowej, aż do roku 1989, czyli wyzwolenia z reżimu komunistycznego. Przekazywane treści były przeplatane patriotycznymi pieśniami, recytacjami wierszy oraz tańcem, co pozwoliło widzom głębiej przeżyć tamte chwile. Niech dzień 11 listopada przypomina nam, że wolność raz zdobyta i niepodległość raz osiągnięta nie są dane na zawsze, lecz należy wciąż dbać o te wartości i stale je pielęgnować. Każdy z nas może o tą wolność dbać na co dzień – swoją dobrą postawą, pracą, szacunkiem do drugiego człowieka.

Akademia została przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Łupawie pod kierunkiem pani Zofii Batyckiej – Tetłak, Zuzanny Malek, Bożeny Szpakowicz, Barbary Hinca