Podsumowanie semestru

0
187

Pierwszy semestr pracy w roku szkolnym 2023/2024 za nami!  Zwyczajowo został on podsumowany przez Pana Dyrektora Bogusława Cyrny na apelu szkolnym, który odbył się 25 stycznia. Podczas spotkania podsumowano naukę, zachowanie, frekwencję, zaangażowanie i sukcesy uczniów. Na poszczególnych poziomach wyróżnieni zostali wszyscy, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w nauce i zachowaniu, najsumienniej uczęszczali do szkoły osiągając 100% frekwencję. Zostali oni nagrodzeni zasłużonymi brawami oraz słodkim upominkiem zakupionym ze środków Rady Rodziców. W klasach I-III wyróżniono 22 uczniów za wyniki w nauce i 6 osób za frekwencję, w oddziałach IV-VIII wyróżniono 39 uczniów za wyniki w nauce oraz 11 osób za 100% frekwencję. Pani Zofia Batycka-Tetłak podziękowała uczestnikom koła teatralnego za zaangażowanie i prace w semestrze pierwszym, pani Ewa Pietrykowska nagrodziła ucznia klasy II SP Bartosza Włodarskiego -najlepszego czytelnika biblioteki szkolnej  Na koniec apelu Pan Dyrektor przypominał o zasadach bezpieczeństwa podczas ferii zimowych, życząc udanego wypoczynku.