środa, Kwiecień 24, 2024

Statut szkoły

UCHWAŁA  Nr VII/45/2003 Rady Gminy Potęgowo z 16 kwietnia 2003r. w sprawie statutu Zespołu Szkół w Łupawie Na podstawie art. 5 „c” pkt...

Regulamin szkoły

  Regulamin Zespołu Szkól w ŁupawieRegulamin Zespołu jest załącznikiem do Statutu Zespołu Szkół w Łupawie.Postanowienia niniejszego regulaminu stosują się do wszystkich członków społeczności szkolnej.Każdy członek społeczności szkolnej ma prawo do pełnego uczestnictwa w życiu Zespołu....

Wewnątrzszkolne Ocenianie

§ 1 Postanowienia ogólne1. Niniejszy dokument stanowi załącznik do Statutu Zespołu Szkół w Łupawie im. Adama Mickiewicza.2. Dokument ten określa zasady oceniania, klasyfikowania i promowania w Zespole Szkół w Łupawie im. Adama Mickiewicza...

Aktualności

Zmień rozmiar czcionki
Zmień kontrast