Plan pracy Małego Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2013/2014

0
1123

Zadania

 

Sposoby realizacji

Termin

 

1 Ustalenie Planu Pracy MSU na rok szk. 2013/2014.

 

Opracowanie dokumentu przez przewodniczącą i  zespół nauczycieli.

 

WRZESIEŃ

 

           

WRZESIEŃ

 

 

 

2. Wybory do Małego Samorządu Uczniowskiego.

 

Przeprowadzenie wyborów

w poszczególnych klasach.

 

3. Bierzemy udział w akcji „Sprzątanie świata”. 

 

Porządkowanie terenu w pobliżu szkoły w ramach akcji. Spotkanie pod „Grzybkiem”.  Pieczenie kiełbasek.

 

4. Witamy jesień.

 

Konkurs na wiersz o jesieni. Zorganizowanie wystawy  prac z tworzywa przyrodniczego.

 

1.Ślubowanie pierwszoklasistów.

 

Uroczysty apel dla społeczności szkolnej i rodziców.

 

PAŹDZIERNIK

 

2. „ Z ortografią

za pan brat”.

 

I etap Szkolnej Ligi Ortograficznej

dl uczniów klas II i III

 

3. Dzień Edukacji Narodowej

 

Uroczysty apel przygotowany przez uczniów klasy III

 

4. Żyjmy zdrowo, kolorowo.

 

Promocja zdrowej żywności i zdrowego trybu życia. Apel.

5. Ogólnoszkolna akcja profilaktyczna

 

Udział w akcji „Używkom mówimy nie”

 

 

 

1.Pamiętamy o tych, którzy odeszli.

 

Porządkowanie grobów, złożenie wiązanek i zapalenie zniczy na opuszczonych mogiłach.

 

LISTOPAD

 

2. „Jesienne rymowanie”.

 

Konkurs recytatorski dla dzieci z zespołów wyrównawczych.

 

3.Akcja „Góra grosza”.

 

Włączenie uczniów w zbiórkę pieniędzy w ramach akcji.

 

4. Święto Niepodległości.

 

Udział w apelu szkolnym. Przygotowanie koncertu okolicznościowego.

 

5. Festiwal Piosenki Ludowej

 

Przygotowanie repertuaru ludowego przez uczniów klas 0 – III.

 

 

 

1.Mikołajki na sportowo.

 

Przeprowadzenie turnieju sportowego w sali gimnastycznej.

 

 

 

2. Akcja „Dar serca”

 

Zbiórka słodyczy i zabawek dla potrzebujących rodzin z terenu  naszej gminy. „Podziel się batonikiem”

GRUDZIEŃ

 

3. Z ortografią za pan brat.

 

II etap Szkolnej Ligi Ortograficznej.

 

4. Bóg się nam narodził.

 

Przygotowanie jasełek o tematyce świątecznej. Festiwal kolęd.

 

5.Wigilia.

 

Spotkania opłatkowe w klasach.

 

1.Zabawa karnawałowa.

 

Bal karnawałowy . Konkursy, tańce.

 

2.Podsumowanie prasy MSU za I semestr.

 

Sprawozdanie opiekuna MSU.

STYCZEŃ

 

3. Bezpieczne ferie.

 

Apel poświęcony bezpieczeństwu zabaw podczas ferii  zimowych. Spotkanie z policjantem.

 

1.Zima jest piękna.

 

Konkurs plastyczny „Piękno zimowego krajobrazu”. Wystawa prac.

 

3.Z ortografią za pan

brat

 

III etap Szkolnej Ligi Ortograficznej

LUTY

 

4. Ty też możesz zostać pisarzem.

 

Konkurs literacki dla uczniów klas I –III.

 

5.Dokarmiamy zwierzęta zimą.

 

Spotkanie z leśniczym, urządzenie zimowej stołówki dla zwierząt.

 

1.Idzie wiosna

 

Przygotowanie programu artystycznego. 

MARZEC

 

2.Witamy wiosnę.

 

Wiosenny  turniej sportowy.

Topienie Marzanny.

Nowalijki na kanapkach.

 

 

3.Turniej Białego Misia.

 

Przygotowanie i przeprowadzenie międzyszkolnego turnieju sportowego „Biały Miś”.

 

 

1.Z ortografią za pan brat.

 

IV etap Szkolnej Ligi Ortograficznej.

KWIECIEŃ

 

2.Wielkanocne Zwyczaje.

 

Przygotowanie programu artystycznego.

 

3. „Wielkanoc w orgiami”.

 

Przeprowadzenie konkursu                         i wystawa prac.

 

4. „Nasza Ziemia – naszym domem”.

 

Przygotowanie programu artystycznego. Turniej wiedzy ekologicznej.

 

1.Lubimy czytać bajki

 

 

Przeprowadzenie konkursu pięknego czytania w klasach.

Czytanie fragmentów ulubionych bajek przez zwycięzców konkursu.

 

 

MAJ

 

 

 

 

 

 

 

2. „A mama cała        w uśmiechu”

 

Przygotowanie wierszy i piosenek dla mam. Prezentacja podczas festynu rodzinnego.

 

3. Z ortografią za pan brat

 

V etap Szkolnej Ligi Ortograficznej.

 

1. „Piękna nasza Polska cała”

 

Zorganizowanie wycieczek turystyczno – krajoznawczych.

CZERWIEC

 

2.Ogólnoszkolna akcja profilaktyczna

 

Udział uczniów i nauczycieli w akcji

 

3.Pożegnanie klas III

 

 

Uroczysty apel dla społeczności szkolnej i rodziców.

 

4.My też pokażemy, co już umiemy

 

Pożegnanie przedszkolnej edukacji przez dzieci z „zerówek”

 

5.Podsumowanie pracy MSU za rok szkolny 2013/2014

 

Sprawozdanie opiekuna MSU